IHM business school

Vår expertis sträcker sig från utveckling av enmansbolag till internationella koncerner - och allt där i mellan. Vilket ämne i den affärsmässiga kedjan vill du bli expert på?

Vi utvecklar kompetensen som utvecklar näringslivet. Vårt uppdrag är att erbjuda människor och företag affärsutbildningar och samarbeten som är till nytta nu och i framtiden. Vi formar och låter oss formas av omvärlden mitt i ett internationellt näringsliv som är under ständig förändring. Våra program utvecklas utifrån näringslivets krav på aktuell kunskap och färdigheter inom marknadsföring, ledarskap, affärsekonomi och försäljning.

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola ägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs vid egna skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar och ute hos våra kunder. Sedan starten 1966 har drygt 60 000 personer examinerats från IHM.


Vi erbjuder ett brett utbud av öppna program. Heltidsstudier YH, meriterande deltidsstudier för yrkesverksamma praktiker och korta kurser för livslångt lärande. Allt innehåll kan företagsanpassas och genomföras ute hos våra kunder eller på våra affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi erbjuder ett brett utbud av öppna program. Heltidsstudier YH, meriterande deltidsstudier för yrkesverksamma praktiker och korta kurser för livslångt lärande. Allt innehåll kan företagsanpassas och genomföras ute hos våra kunder eller på våra affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer om våra utbildningar